Long quan she shou dou z...Long quan she shou dou zhi zhu [VHS]

Tao-Liang Tan, Don...